Trung Quốc Máy loại bỏ tĩnh mạch nhện 980nm

Máy loại bỏ tĩnh mạch nhện 980nm

Trung Quốc Máy loại bỏ tĩnh mạch nhện 980nm 60hz Diode Laser di động

Máy loại bỏ tĩnh mạch nhện 980nm 60hz Diode Laser di động

Q-Switch: KHÔNG
loại laser: Diode laser
Phong cách: Cầm tay
Trung Quốc Máy loại bỏ tĩnh mạch nhện bằng Laser 30mhz cầm tay, Máy loại bỏ mạch bằng Laser Diode 110v 980nm

Máy loại bỏ tĩnh mạch nhện bằng Laser 30mhz cầm tay, Máy loại bỏ mạch bằng Laser Diode 110v 980nm

Q-Switch: KHÔNG
loại laser: Diode laser
Phong cách: Cầm tay
1